love-man-woman-silhouette-sun-sunset-sea-lake-beachother1

Tuzi khup athavan ali, tar kay karu?
Tulahi mazi athavan karun deu…
ki ektach tuzya athavanit zuru.
Tuzyashi bolavasa vatalatar kay karu?
Swatahshich gappa maru…
ki abol rahun maun dharu.
Tula baghavasa vatala tar kay karu?
Tula shodhat rahu…
ki swatahala ekantat neu.
Tula sparsh karavasa vatala, tarkay karu?
Tuza pahila sparsh athvu…
ki tu ata mazi nahis hi swatahala janiv karun deu.
Pan ata mala visraychay tula, tar mi kay karu?
Tuzi athavan gheun jagu…
ki tula visarnyasathi jiv deu.

see more Marathi Love Sms

Marathi Love Sms | Tuzi khup athavan ali, tar kay karu?
3.74 (74.77%) 111 votes

Related SMS: