love-valentine-astounding-rose-for-love-day-backgrounds-2013

डोळ्यातल्या स्वप्नाला…
कधी प्रत्यक्षातही आण !
किती प्रेम करतो तुझ्यावर,
हे न सांगताही जाण !!! 🙂
Happy Valentine’s Day!

see more valentine day marathi sms

Valentine Day Marathi Sms | डोळ्यातल्या स्वप्नाला…
4.16 (83.2%) 75 votes

Related SMS: